ฟอร์มขอออกใบกำกับภาษี

ฟอร์มขอออกใบกำกับภาษี

  • ตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อ
  • กรอกข้อมูลใบกำกับภาษี
  • ตรวจสอบข้อมูล
  • เสร็จสมบูรณ์

*กรุณากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ 4 ตัวสุดท้ายที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อยืนยันตัวตน สำหรับการออกใบกำกับภาษี

*หากมีมากกว่า 1 หมายเลขคำสั่งซื้อ กรุณาใช้ , คั่นระหว่างหมายเลขคำสั่งซื้อ

?
?

* ใบกำกับภาษีสามารถออกได้ภายในเดือนที่สั่งซื้อเท่านั้น

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเลขคำสั่งซื้อ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รหัสสาขา

ชื่อสำหรับออกใบกำกับภาษี

ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี

รหัสไปรษณีย์

เบอร์สำหรับติดต่อ

Email สำหรับรับใบกำกับภาษี

บริษัทจะทำการจัดส่งใบกำกับภาษีไปที่ Email และ SMS ของท่านภายในระยะเวลา 14 วันทำการ